Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea este situat pe strada Roman Ciorogariu, nr. 48 într-o zonă ultracentrală, în apropierea unor instituţii importante ale oraşului: Muzeul Ţării Crişurilor, Consiliul Judeţean Bihor, Parchetul şi Judecătoria Oradea, Poşta Mare Oradea, Inspectoratul Şcolar Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea.

Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea şi-a început activitatea în 15.09.1968 ca instituţie destinată ocrotirii şi educării copiilor cu deficienţe având ca obiect de activitate atat scolarizarea elevilor cu deficienta mentală uşoară, medie sau severă în cadrul instituției proprii, dar și activitati didactice de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale (intelect de limită, deficiență mentală ușoară, deficiențe asociate, probleme de comportament) care învață în şcolile de masă din Oradea sau în alte şcoli de masă din alte localități ale județului Bihor.

Începând cu anul şcolar 1968-1969 școala a luat ființă într-o clădire nu prea încăpatoare, pe strada Castanilor nr. 61 ca şcoală ajutatoare cu clasele I-IV având un număr de 75 elevi. Şcoala funcţiona în regim de zi cu semiinternat programul zilnic fiind de 7.30 la 20.00.

Colectivul de cadre didactice condus de director prof. Ursu Daniel avea un număr de 2 profesori diriginţi, 3 învăţători, un profesor de pedagogie-logoped , un profesor de educaţie fizică şi 5 educatori. Încadrarea cu personal administrativ era formată din: un contabil şef, un administrator, un magazioner, 2 bucătari, 2 ospătari, un cărutaş, o îngrijitoare şi un portar. Suprafaţa clădirii era de 514 m² având un număr de 5 săli de clasă, direcţiunea, secretariatul, sala profesorală, cabinet logopedic, magazine alimente, magazie material didactic, sala de gimnastică, sala de mese.

În anul 1990 clădirea şcolii s-a mutat pe stada Porţile de Fier actuală Roman Ciorogariu unde funcţionează şi astăzi.

Începând din luna februarie a anului 2004 în cadrul şcolii a fost inaugurat Centrul de Educaţie Specială, realizat prin parteneriatulul dintre I.S.J. Bihor, Fundaţia « Liberis » Bihor România şi Consulatul Marii Britanii la Bucureşti. Centrul își propunea să fie o alternativă pentru copiii cu dizabilităţi de diferite forme si grade, copii cu deficiențe de vârstă preşcolară şi pentru elevii care frecventează învăţământul public, dar au nevoie de terapii specifice. În cadrul acestui centru funcţionează, până în momentul de faţă 3 grupe de grădiniţă cu aproximativ 18 de copii. Terapiile specifice care se realizează sunt: terapia tulburărilor de limbaj, terapii cognitive;  terapii prin mediere artistică, stimulare senzorială și psihomotrică, kinetoterapie, terapii prin mediere artistică, consilierea părinţilor.

În cei 50 de ani de existenţă şcoala a cunoscut mari transformări de la denumirea instituţională, la extinderi şi construcţia noilor spaţii de învăţământ, populaţie şcolară şi personal didactic. Iniţial denumită Şcoala Ajutătoare Nr. 1 Oradea, instituţia şi-a modificat denumirea în Şcoala Specială Nr. 1 Oradea, iar apoi din 2006 a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea.

Instituţia functionează și în prezent în regim de zi cu semiinternat, deservind un număr total de 252 de elevi distribuiți în 22 de clase, de la preșcolari până la clasa a X-a; 48 de elevi în cele 5 integrate la: Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix, Secția de recuperare, medicină fizică și balneologie copii Băile 1 Mai și Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, Secția de Neuropsihiatrie Infantilă; 10 elevi care beneficiază de terapii specifice și 220 de elevi cu CES integrați în cele 24 de școli integratoare. Tot personalul didactic care își desfășoară activitatea cu acești elevi contribuie zilnic la realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi finalităţilor reformei învăţământului, venind cu două elemente proprii care diferenţiază instituția noastră de alte tipuri de instituții școlare:  un alt fel de elev și un alt mod de organizare a acţiunii de învăţare, reabilitare, compensare, integrare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *