Tipul programului:  program Plantropolis

Finanțator:  Fundația Comunitară Oradea cu sprijinul Fondului Russmedia România susținut de VPK Packing Salonta, Eco Bihor, Eltex Recycling SRL, Grund School

Perioada: decembrie 2021-august 2022

Parteneri:

 • Asociația CES ”Colaborăm Educăm Sprijinim”;
 • 10 elevi voluntari ai Colegiului Național ,, Mihai Eminescuˮ sub îndrumarea doamnei profesor Dumitraș Monica;
 • studenții practicanți de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea ”Psihopedagogie specială” coordonați de conf.univ.dr. Bochiș Laura;
 • sportivi din echipa de baschet CSM Oradea;
 • reprezentați ai Direcției Silvice Oradea;
 • reprezentați din cadrul firmei SC IPTE RO.SRL

Coordonatori proiect: profesor educator Balint Paula Anamaria (coordonator), profesor de educație specială preșcolară Cioca Adriana, profesor de educație specială Vidican Liliana, profesor educator Gligor Maria, profesor de educație specială Szerak Ramona, profesor educator Ban Gabriela, profesor educator Berinde Anca

Scopul proiectului:

 • Sprijinirea și îndrumarea elevilor în dobândirea cunoștințelor despre concepte ca și reciclare selectivă, educație ecologică urbană, grădinărit sustenabil, protecția mediului prin învățarea unor abilităților practice utile în viața cotidiană a fiecăruia;

Obiectivele proiectului:

 • Dobândirea de cunoștințe, aptitudini, conduite pozitive, motivații, modalități simple de protejare a mediului înconjurător apropiat acționând atât individual cât și în echipă;
 • Deprinderea de abilități practice utile despre construirea unei grădini urbane sustenabile, învățarea ciclului de viață a plantelor aromate, legumelor, fructelor și florilor ce vor fi cultivate;
 • Însușirea de cunoștințe relevante și conștientizarea importanței reciclării selective, aplicarea acestor achiziții în viața de zi cu zi;
 • Implicarea activă în cadrul grupului de lucru în vederea realizării de sarcini comune cu respectarea muncii în echipă și a regulilor activităților;
 • Îmbunătățirea relațiilor profesori – familie – elevi, creerea de noi relații cu elevi din școli de masă, studenți, profesori, persoane particular, comunitatea din care facem parte;

Grupuri  țintă:

            Beneficiarii direcți ai proiectului nostru, ”Grădina copiilor speciali”, au fost în primul rând cei 120 de elevi cu cerinți educative speciale ai Centrului Școlar de Educație Inlcuzivă nr.1, Oradea: copiii de nivel preșcolar ( 3 grupe), copiii din clasele primare (9 clase) si copiii de nivel gimnazial (10 clase), personalul didactic și nedidactic din cadrul instituției,  părinții elevilor, membri ai comunității locale.

Activități în cadrul proiectului:

 • Activități practice de reciclare selectivă;
 • Activități practice de confecționare a unor obiecte din materiale reciclabile;
 • Activități de predare cu diferite teme: Educație ecologică-– noțiuni de ecologie și protecție a mediului,  Ciclul de viață al plantelor etc;
 • Achiziționarea materialelor necesare construirii bacurilor de permacultură și a unui loc de relaxare;
 • Construirea, vopsirea și pictarea a trei bacuri de permacultură și a unui loc de relaxare compus din 2 bănci și o masă, realizate din paleți;
 • Alegerea și sădirea semințelor de către fiecare clasă din cadrul instituției și plantarea răsurilor în bacuri pe categorii: flori, plante aromatice, legume;
 • Activități practice de plantare, udare, repicare și îngrijire a plantelor;
 • Activități de conștientizare a importanței pădurilor;
 • Activități despre importanța sportului și a alimentației pentru sănătate.

Produsele finale ale proiectului:

            Prin intermediul activităților propuse în cadrul acestui proiect am contribuim la: dezvoltarea diverselor abilități de viața independent al elevilor noștri, la îmbunătățirea abilităților motorii, cognitive și sociale, la dezvoltarea competențelor de observație directă, experiment, logica, gândire critică, argumentare, analiză sistematica implicând toate simțurile.

            Tuturor copiilor le place să petreacă timpul afară,  să sape, să se murdărească și să privească plantele cum cresc. Grădinăritul îi încurajează pe copii să mănânce sănătos, să devină mai responsabili, să comunice și să-și dezvolte abilitățile matematice. Din acest motiv, acest proiect a devenit un instrument de învățare grozav și în același timp prilejul de a-i oferi valoare și utilitate unui loc ce altădată era fad și lipsit de culoare.

Limba de comunicare a proiectului: română

Grantul proiectului: 

Finanțare Fundația Comunitară OradeaContribuție personală
6900 RON900 RON

Coordonator proiect: Profesor educator Balint Paula Anamaria