INFORMAȚII GENERALE:

Instituția: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea

Date de contact: Str. Roman Ciorogariu, Nr.48, Tel./Fax. +40259/437.891,

E-mail: scoalas1@yahoo.com

Facebook: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Oradea

Web: www.cseinr1oradea.ro

Instituție subordonată:

– Inspectoratului Scolar Judetean Bihor din punct de vedere al activitatii didactice,

– Consiliului Judetean Bihor din punct de vedere administrativ

Tipul unităţii:

– instituţie de învăţământ special, nivel preşcolar, primar şi gimnazial

Forma de învăţământ:

– zi cu semiinternat;